خرید و واردات کالا از چین در کوتاه ترین زمان

خرید و واردات کالا از چین در کوتاه ترین زمان

فهرست سایت

لیست کامل بازارهای عمده فروشی گوانگجو

لیست کامل عمده فروشیهای گوانگجو
لیست کامل عمده فروشیهای گوانگجو

Guangzhou market list
 لیست کامل عمده فروشیهای گوانگجو

مراکز خرید ارزان گوانجو


Clothes / پوشاک

 1. Shahe Clothes wholesale Market / بازار عمده فروشی لباس شاهه
 2. Guangda Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس گوانگدا
 3. Fu Li Building, Foreign Trade Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس تجارت خارجی، ساختمان فو لی
 4. Guang Kong Leisure Clothing Wholesale Market / بازار عمده فروشی لباس راحتی گوانگ کنگ
 5. Kang Le Jean Wears Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس جین کنگ لی
 6. Wantong Foreign Trade Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی تجارت خارجی وانتونگ
 7. Jinxiang Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس جینشیانگ
 8. Zhanxi Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس ژانشی
 9. Xinxing Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس شینشینگ
 10. New Mainland Clothing Wholesale Market /  بازار جدید عمده فروشی لباس سرزمین
 11. Jinma Leather Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس چرم جینما
 12. Huizhan Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس هویژان
 13. Hongmian Bubugao Clothing Wholesale Square /  میدان عمده فروشی لباس هانگمیان بوبوگائو
 14. Mingzhu clothing wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس مینگژو
 15. Zhanqian Underwear and Socks Wholesale Square /  بازار عمده فروشی جوراب و لباس زیر ژانکیان
 16. Liuhua clothing wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس لیوهوا
 17. Baima clothing wholesale buildingبازار عمده فروشی لباس بایما
 18. Tianma clothing wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس تیانما

Children’s clothes / لباس بچه گانه

 1. R & F Children's World /  دنیای کودکان آر اند اف
 2. Children Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس کودکان
 3. Zhongshan Nantian Children Clothing Wholesale Square /  میدان عمده فروشی لباس بچه گانه ژانگشان نانتیان
 4. Dongbao Women and Baby Clothing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لباس نوزاد و زنانه دانگ بائو

Clothes accessories / لوازم و ملحقات پوشاک

 1. Zhongda Fabric Market /  بازار پارچه ژانگ دا
 2. Fenghe Tianxiong Textile City /  شهر منسوجات فنگه تیان شیونگ
 3. Zhongda Cloth Market /  بازار لباس ژانگ دا
 4. International Textile City /  شهر منسوجات بین المللی
 5. Changjiang Garment Accessories Plaza /  بازار ملحقات پارچه چانگ جیانگ
 6. Zhongda Ruikang Garment Center /  مرکز پارچه ژانگدا روکانگ
 7. Haiyin Silk Market /  بازار ابریشم هایین

Antique, Jade /  صنایع دستی و گرانبها

 1. Hualin Jade Street /  خیابان فروش یشم هولین
 2. Yuansheng Ceramic jade craft street / خیابان فروش صنایع دستی و سرامیک یشمی یوان شنگ
 3. Huadu International jewelry Market / بازار بین المللی جواهرآلات هوادو
 4. Liwan Square / میدان لیوان
 5. Wanfu Exquisite Goods Plaza /  بازار کالاهای نفیس وانفو

Flowers / گل

 1. Huangcheng Flower Wholesale Market /  بازار عمده فروشی گل هوانگ چنگ
 2. Huadu Nanfang Flowers Trading Center /  مرکز تجاری گل هوادا نانفنگ

Aquarium / آکواریوم

 1. Qingping Aquatic animals Wholesale Market /  بازار عمده فروشی حیوانات آبزی
 2. Shufang Aquatic animals Wholesale Market /  بازار عمده فروشی حیوانات آبزی شوفنگ
 3. Yuehe Flowers Birds and Fish Wholesale Market /  بازار عمده فروشی گل، پرنده و ماهی یوهه
 4. Jinhuadi Fishing Tools Wholesale Market /  بازار عمده فروشی ابزارآلات ماهیگیری جین هوادی

Auto Parts / قطعات یدکی خودرو

 1. the Old Motor Vehicle Market /  بازار وسایل نقلیه قدیمی
 2. Auto Parts professional Street / , Hang Hau  خیابان ویژه قطعات خودرو هانگ هائو
 3. New Great Wall Motorcycle Accessories Trading Center /  مرکز تجاری جدید وسایل موتورسیکلت دیوار بزرگ
 4. Yuen Kong Auto Parts Market /  بازار قطعات یدکی خودرو ین کنگ
 5. Wangshi Wholesale Auto Supplies Center /  مرکز عمده فروشی قطعات خودرو وانگشی
 6. Jinyong fu Auto City / شهر خودرو جین یونگفو
 7. YiYun Automobile Accessories Square /  مرکز عمده فروشی قطعات خودرو وانگشی
 8. Jixiang Auto Center /  مرکز خودرو جیشیانگ
 9. Yongfu Auto Center /  مرکز خودرو یانگفو
 10. Liyuan Plaza /  Guangzhou بازار لیوان گوانگجو
 11. Longfu Auto Center /  مرکز خودرو لانگفو
 12. Kwong Yuen Zhan Long Auto Trade Center /  مرکز تجاری خودرو ونگ ین ژان لانگ
 13. Zhiyou Auto Parts City / شهر قطعات خودرو ژییو
 14. Yaotai Automotive Air Conditioning Parts City /  شهر قطعات کولر و تهویه خودرو یائوتای

Shoes / کفش

 1. Metropolis Shoes City /  شهر کفش متروپلیس
 2. JiuLong Shoes City /  شهر کفش جیولانگ
 3. BuYunTianDi International Trade Centre /  مرکز تجارت بین المللی بویون تیان دی
 4. GuangDa Foreign Trade Shoes Center /  مرکز تجاری خارجی کفش گوانگ دا
 5. JingLongPan International Shoes Plaza /  بازار بین المللی کفش جینگ لانگ پن
 6. XinQiLu Shoes Plaza /  بازار کفش شین کیلو
 7. Euro Commercial Plaza / مرکز تجاری یورو
 8. JiangLong International Shoes Plaza / مرکز تجاری بین المللی کفش جیانگ لانگ
 9. XinDalu shoe Market / بازار کفش شیندالو

Bags / کیف

 1. Baiyun International Wholesale Market /  بازار عمده فروشی بین المللی بایون
 2. Anxing Wholesale Market /  بازار عمده فروشی آنشینگ
 3. Jiahao International Lether Wholesale Market /  بازار عمده فروشی بین المللی چرم جیاهائو
 4. Zhonggang wholesale Market /  بازار عمده فروشی ژانگ گانگ
 5. Yifa Wholesale Market /  بازار عمده فروشی ایفا
 6. Huihao wholesale Market /  بازار عمده فروشی هوی هائو
 7. Yisen Wholesale Market /  بازار عمده فروشی ییسن
 8. Zhongao Wholesale Market /  بازار عمده فروشی ژانگ گائو

Toy / اسباب بازی

 1. Liwan Toys Wholesale Market /  بازار عمده فروشی اسباب بازی لیوان
 2. Guangzhou Wanling Plaza / بازار وانلینگ گوانگجو
 3. Zhonggang Boutique Toys Wholesales Market /  بازار عمده فروشی اسباب بازی بوتیک ژانگ گنگ
 4. International Yide Stationery & Toys Plaza /  بازار بین المللی اسباب بازی و لوازم التحریر ایده
 5. Debao Trade Wholesale Market /  بازار عمده فروشی تجاری دیبائو

Hotel Articles / لوازم و اسباب هتلداری

 1. Nantian International Hotel Supplies Wholesale Market /  بازار عمده فروشی بین المللی تجهیزات هتلداری نانتیان
 2. Shaxi International Hotel Supplies Wholesale Market /  بازار عمده فروشی بین المللی تجهیزات هتلداریشاکسی

Beauty and cosmetics / محصولات زیبایی و آرایشی 

 1. Zhongren Cosmetics Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لوازم آرایشی ژانگ رن
 2. Changshou Donglu Beauty and hair hairdressing Products Wholesale Market /  بازار عمده فروشی محصولات زیبایی و آرایش مو چانگشو دانگلو

  Digital Goods / کالای الکترونیکی و دیجیتال

 1. Pacific Computer City /  شهر کامپیوتر پسیفیک
 2. Nanfang Science and Technology Plaza /  بازار علوم و فنون نانفانگ
 3. Computer City /  East Guangzhou شهر کامپیوتر شرق گوانگجو
 4. Shengxian Hong Yun Photographic Equipment City /  شهر تجهیزات عکاسی شنگشیان هنگ یون
 5. Zhanwang Second-Hand Mobile Phone Market /  بازار تلفن همراه دست دوم ژان وانگ
 6. Southern China Electronic City /  شهر جنوبی الکترونیک چین
 7. New SEG Electronic City /   شهر جدید الکترونیک اس ای جی
 8. International Electronic Digital City / , South Building شهر بین المللی الکترونیک دیجیتال، ساختمان جنوب/
 9. Oriental Computer Center /  مرکز کامپیوتر آسیایی
 10. Hiayin Computer Center /  مرکز کامپیوتر هایین
 11. EGO Digital Square /  میدان دیجیتال ای جی او
 12. Binbin Electronic City /  شهر الکترونیک بین بین
 13. Hi-Tech Building Digital Center /  ساختمان مرکز دیجیتال فناوری های پیشرفته
 14. Galaxy Computer Plaza /  بازار کامپیوتر کهکشان
 15. President Digital Center /  مرکز دیجیتال مدیریت
 16. Huifu Xi Jinxu electronic Wholesale Market /  بازار عمده فروشی الکترونیک هویفو شی جینشو
 17. Lingyuan Xi communication City /  شهر ارتباطات لینگ یوان شی
 18. Electronic City /  Guangzhou شهر الکترونیک گوانگجو

Appliances / لوازم خانگی

 1. Linghai Electronic Store /  بازار الکترونیک لینگهای
 2. Dragon Electric Center /  مرکز کالاهای الکتریکی اژدها
 3. Xichang Electric Center /  (Large) مرکز کالاهای الکتریکی شیچانگ (بزرگ)
 4. Xichang Commercial Electric Center /  مرکز بازرگانی کالاهای الکتریکی شیچانگ
 5. Electric Center /  Haizhu مرکز کالاهای الکتریکی هایژو
 6. Ruyi Fang Electric Square /  میدان کالاهای الکتریکی روی فنگ
 7. Baiyun Appliance Center /  مرکز لوازم خانگی بایون
 8. Fengning Electrical Wholesale Market /  بازار عمده فروشی کالاهای الکتریکی فنگ نینگ
 9. Jiangjun Dong Electric Center /  مرکز کالاهای الکتریکی جیانگ جون دونگ
 10. Golden Hiayin Electrical Square /  میدان کالاهای الکتریکی هیایین طلائی
 11. Xingzhi Guang Electrical Appliances Market /  بازار لوازم خانگی برقی شینگ ژی گوانگ
 12. Dashatou Libei Electrical Appliances Market /  بازار لوازم خانگی برقی داشاتو لیبی
 13. Golden West Electric City /  field میدان لوازم برقی غرب طلائی
 14. Sheng Xian Digital Appliance City /  شهر لوازم خانگی دیجیتال شیگ شیان
 15. Tao Electronics City / , New Street /  شهر لوازم الکترونیکی تائو، خیابان نو
 16. Xinhe Haiyin Electronics Store /  فروشگاه لوازم الکترونیکی شینهه هایین
 17. Guangdong Electrical goods Market /  بازار کالاهای مصرفی الکتریکی گوانگ دونگ

Furniture /  مبلمان

 1. Red Apple Furniture /  مبلمان سیب قرمز
 2. Bo Huang International Furniture Expo Center /  مرکز نمایشگاهی بین المللی مبلمان بو هوانگ
 3. Mangrove Bay Furniture Expo Center /  مرکز نمایشگاهی مبلمان بای منگرو
 4. Panyu Dashi Furniture City / شهر مبلمان پانیو داشی

Decoration / دکوراسیون

 1. Chebei Decorative Materials /  مواد دکوراسیون چبی
 2. Anwar Decoration Material City /  شهر مواد دکوراسیون انوار
 3. Yibao Decoration Material City /  شهر مواد دکوراسیون ایبائو
 4. Continental Decorated World /  دنیای دکوراسیون قاره
 5. Xinyang Decoration Material City /  شهر مواد دکوراسیون شینیانگ
 6. Qianjin Decoration Materials Market /  بازار مواد دکوراسیون کیانجین
 7. South & North Decoration Market /  بازار دکوراسیون جنوب و شمال
 8. Home Expo in Guangzhou /  نمایشگاه دکوراسیون خانه گوانگجو
 9. New Taikang Decoration /  دکوراسیون تایکانگ نو
 10. Weijia Si Square /  میدان ویجیا سی
 11. Hongxin Decoration Plaza /  بازار دکوراسیون هانگشین
 12. Nantian International Lighting Center /  مرکز نور و روشنایی بین المللی نانتیان
 13. Shixi Decoration Material City /  شهر مواد دکوراسیون شیکسی
 14. Huadu Building Decoration Plaza /  بازار دکوراسیون ساختمان هوادو

Merchandise / سایر موارد بازرگانی

 1. Industrial Supplies Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لوازم و دستگاه های صنعتی
 2. Nantai Supplies industrial Wholesale Market /  بازار عمده فروشی لوازم صنعتی نانتای
 3. South China International Culture and Sports Products Wholesale Market /  بازار بین المللی عمده فروشی تولیدات ورزشی و فرهنگی جنوب چین
 4. Hengsheng Trade Center /  مرکز تجاری هنگ شنگ
 5. Xingzhiguang Culture and Sports Wholesale Market /  بازار عمده فروشی وسایل ورزشی و فرهنگی شینگژی گوانگ
 6. Fenglezhong Comprehensive Wholesale Market /  بازار عمده فروشی جامع فنگ لژونگ
 7. South China (International) Commodity City /  بازار بین المللی کالاهای مصرفی جنوب چین
 8. Yide Lu Dry Goods Market /  بازار کالاهای خشک ایده لو
 9. Renmin Nanlu Chemical Products Equipment Wholesale Market /  بازار عمده فروشی تجهیزات و تولیدات شیمیایی رنمین نانلو
 10. Chebei Road Yuexing Steel Market /  بازار تولیدات فولادی و فلزی یوکسینگ خیابان چبی

عمده فروشيهاي پوشاك گوانگجو

مترجم چيني در چين ، عمده فروشي پوشاك گوانجو
مترجم چيني در چين ، عمده فروشي پوشاك گوانجو

 بازار های عمده فروشی پوشاک

Guangzhou clothes wholesale market

 بازار لباس بی ما (اسب سفید در معنای چینی)
(bai ma)(白马)

این مرکز خرید که مساحتش بیش از 6000 متر و 10 طبقه است، از سال 1993 شروع به کار کرده. 4 طبقه از این ساختمان رو مغازه تشکیل داده . بی ما بزرگترین بازار پوشاک گوانجوست که روزانه 10 ها هزار نفر را به خود جذب میکنه و درآمد سالانۀ اش بیش از 30 میلیارد یوان تخمین زده شده . بی ما مرکز خرید عمدۀ پوشاک محسوب میشه و معمولا حداقل سفارش کالا در آن 100 قطعه هست که طی کمتر از 15 روز به سفارش دهنده تحویل میشه. بی ما مرکز برندهای داخلی پوشاک هست. باتوجه به اینکه قیمت پوشاک در این بازار عمده کمتر از سایر پاساژها و مغازه هاست، بسیاری از افراد برای خرید شخصی هم به آن مراجعه میکنن. طبیعتا قیمت خرید خرده کمی بالاتر از عمده ست اما مراکز خرید ارزان گوانجو و  بسیاری از بازارهای مهم شهر در اظراف بی ما هستن. مثل بازار ساعت، کفش، پاساژ کالاهای کره ای، شال و روسری و غیره. ضمنا بی ما در مجاورت یکی از ترمینالهای شهر قرار گرفته و رفت و آمد به آن بسیار آسانِ آدرس با مترو: خط 2 یا 5 ایستگاه Guangzhou railway station


  بازار جان شی لو
(zhan Xi Lu) (广州市站西路)

این بازار هم در نزدیکی بی ما و در همان منطقۀ ایستگاه قطار گوانجو قرار داره و مرکز پخش پوشاک در گوانجو و به طور کلی جنوب چین محسوب میشه. کلا جان شی لو یکی از شناخته شده ترین بازارهای فروش کالاهای فیک (البته با کیفیتهای مختلف) است. در خیابان جا شی علاوه بر لباس بازار ساعت، کیف و کفش، موبایل و غیره فیک یا همون غیراصل هم هست که در بخش خودشون اشاره میکنم.آدرس: مثل بی ما 

بازار پوشاک لیو هوآ
(liu Hua )

این بازار هم در نزدیکی همان ایستگاه قطار و دو بازار قبلی قرار گرفته. این بازار که چندین بازار عمده فروشی بزرگ را در خود جای داده از سال 1996 شروع به کار کرده و سالانه بیش از 40 میلیارد دلار درآمد داره. این بازار فضای به بزرگی 15 هزار متر و 1000 مغازه داره و 1500 متر آن به کارگو اختصاص داده شده.


  بازار لباس زیر جین شیانگ 

بزرگترین بازار لباس زیر و جوراب گوانجو هم در نزدیکی ایستگاه قطار گوانجو قرار داره (خیابان جان چیان zhan Qian ). در این بازار میتونید به تنوع بی پایانی از انواع محصولات تولیدکنندگان داخلی و خارجی دسترسی داشته باشید.

 بازار بین­ المللی شین­تانگ جینز سیتی 
(XinTang International Jeans City)

این بازار در شرق شهر و در مجاورت بزگراه گوانجو-شنجن و شمال شرقی رودخانۀ مروارید قرار داره. این بازار عمده فروشی که البته امکان خرید شخصی هم در آن هست، قطب مهمی برای صادرات و واردات، تحقیق و توسعه در حوزه های مربوطه، آموزش، انبارداری، دفاتر کارگو و        مرکز تجارتهای چند جانبه محسوب میشه. این بازار به "شهر جین چین" نامگذاری شده

 بازار پوشاک بچه 

بازار لباس نوزاد و بچۀ گواندونگ در خيابان جُن شَن
  (zhon shan ba road  ) قرار داره. در این بازار که مساحتی نزدیک به 10 هزار متر مربع رو به خودش اختصاص داده ، در حدود 300 مغازه واقع شده و مرکز 5 هزار دفتر تولید و پخش کارخانه­ های چینی، هنگ­ کنگی و تایوانی هستند. فروش سالانۀ این مرکز در حدود 10 میلیارد یوان برآورد شده است.آدرس با مترو: خط 5 مترو، ایستگاه zhonshanba


 بازار لباس و ملزومات عروس جیانگنان
(jiangnan)

این بازار که بهش خیابان لباس عروس هم گفته میشه، بزرگترین بازار لباس و ملزومات عروس در استان گواندونگ است. این بازار از دهۀ 1980 آغاز به کار کرده و از همان زمان یکی از بازارهایی بوده که خریداران را از سراسر دنیا به خود جذب میکرده. انواع سبکهای لباس عروس در این بازار به فروش میرسه؛ از سبک غربی گرفته تا چینی. افرادی که تمایل دارن برای خرید شخصی به اینجا مراجعه کنن میتونن لباس اجاره و یا بنا به سلیقۀ خود سفارش دوخت بدن. لباس نامزدی و شب هم در این بازار بزرگ و جذاب بفروش میرسه.آدرس با مترو: خط 2 مترو. ایستگاه 
shi Er Gong